Follow:
Browsing Category:

Film, serier og musik

  Film, serier og musik

  Film jeg har set #12

  GalleryMovies_1920x1080_IntlKeyArt_57a3cb0dc87909_86070665Suicide Squad handler om et hold be­stå­en­de af ver­dens far­lig­ste in­despær­re­de su­per­s­kur­ke ud­sty­res med de kraf­tig­ste vå­ben i re­ge­rin­gens ar­se­nal for at gen­nem­fø­re en mis­sion, hvor et mystisk uover­vin­de­ligt væ­sen skal ned­kæm­pes. Den ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­nings­a­gent Aman­da Wal­ler er over­be­vist om, at kun en hem­me­lig grup­pe be­stå­en­de af fle­re for­skel­li­ge, forag­te­li­ge in­di­vi­der med in­gen­ting at mi­ste, kan kla­re den­ne mis­sion. Men pla­nen er na­tur­lig­vis for­bun­det med stor ri­si­ko, og Rick Flag, Har­ley Quinn, De­ads­hot, Kil­ler Croc, Ka­ta­na, Cap­tain Boo­me­rang, El Di­ablo og En­chantress er så langt fra de op­lag­te ver­dens­f­rel­se­re, som man kun­ne fo­re­stil­le sig.”

  Filmen her har jeg længe gerne ville se, men jeg fik aldrig taget mig sammen da den gik i biografen. Men for et par uger siden opdagede jeg den på Blockbuster, og så fik jeg den endelig set.

  Jeg synes faktisk det er en god film – også lidt underlig, men det er nok mest fordi det normalt ikke er en film, jeg ville falde for. Men der var bare et eller andet herved, der gjorde at jeg havde lyst til at se den, og jeg synes da også den var både sjov, mystisk og spændende. Og faktisk kunne jeg godt finde på at se den igen, så det er jo kun et godt tegn. Så hvis I keder jer en dag, så vil jeg da helt sikkert anbefale jer at se filmen her. Og hvis den skal have et antal stjerner ud af 6, så vil jeg give den 4… nej, 4,5!!

  osynligfront-e1486462921785

  Den osynlige gästen handler om en ung forretningsmand, der efter at være vågnet ved siden af sin nu døde elsker på et hotelværelse ansætter en advokat for at finde ud af, hvordan han endte som mordmistænkt. Han husker nemlig intet, og han har nu én nat – men ingen spor – til at bevise at det umulige er sket.”

  Filmen her fik jeg anbefalet af en kollega, og da jeg kedede mig en aften gav jeg mig til at se den. Den er faktisk ret spændende og bedre end jeg lige havde regnet med. Det eneste der irriterer mig er at de ikke snakker engelsk men spansk (selvfølgelig med danske undertekster), og sådan noget synes jeg er træls, når jeg ser film. Men det betyder heldigvis ikke så meget for min mening om filmen, for den er helt sikkert et kig værd. Og ud af 6 stjerner vil jeg give den 4.

  Share:
  Film, serier og musik

  Film jeg har set #11

  https-blueprint-api-production.s3.amazonaws.comuploadscardimage281971sunny_pawar

  Lion handler om den 5-åri­ge in­di­ske dreng Sa­roo fa­rer vild i de ka­o­ti­ske ga­der i Calcut­ta ef­ter at være fal­det i søvn på et tog. Han er tu­sind­vis af ki­lo­me­ter hjem­me­fra og en­der med at bli­ve adop­te­ret af et par i Au­stra­li­en. 25 år se­ne­re er øn­sket om at bli­ve gen­for­e­net med sin bi­o­lo­gi­ske fa­mi­lie stør­re end no­gen­sin­de og ved hjælp af nog­le vage barn­doms­min­der og Goog­le Earth, be­gyn­der Sa­roo sin sø­gen.”

  Filmen her så jeg faktisk for første gang til Zulu Sommerbio igår. Da vi tog derhen anede jeg intet om den, og jeg havde aldrig hørt om den, så jeg vidste ikke hvad jeg skulle forvente. Filmen viste sig heldigvis at være rigtig god, og det er helt sikkert en jeg gerne vil se igen. Den er baseret på en virkelig historie, og at man også får de “rigtige” personer at se til sidst i filmen, gjorde blot filmen bedre og mere troværdig. Jeg både græd af glæde og af sorg, så har man nemt til tårer, så vær sikker på at de kommer trillende et par gange i filmen. Hvis jeg skulle give filmen et antal stjerner ud af 6, vil jeg give den 5,5. Så den er helt sikkert et kig værd, hvis I spørger mig.

  maxresdefault

  Imperium havler om Nate Fo­ster, som er en ung, ide­a­li­stisk og højtud­dan­net FBI-ana­ly­ti­ker, som be­kæm­per uden­land­ske ter­r­o­ri­ster. Da han fin­der en smug­let for­sen­del­se af cæ­si­um-137 – en in­gre­di­ens, der be­nyt­tes i bom­ber – kon­sul­te­rer Nate agent An­gela Zampa­ro, som er af den over­be­vis­ning, at bag­mæn­de­ne er høj­re­ek­stre­mi­ster. For at be­vi­se det­te tvin­ges Nate der­for til at gå un­dercover blandt en grup­pe høj­re­ek­stre­me ter­r­o­ri­ster, som vil ren­se lan­det gen­nem død og øde­læg­gel­se.”

  Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden jeg har set den her film, og faktisk fik jeg aldrig set den færdig. Jeg faldt nemlig i søvn, så det siger nok lidt om hvad jeg synes. Jeg synes egentlig filmen var spændende nok i starten, men så begyndte jeg at kede mig – og ja, så kunne jeg ikke holde mig vågen længere. Så filmen her er ikke en jeg er særlig meget fan af, og jeg tror aldrig jeg får taget mig sammen til at se slutningen. Så hvis den skal have nogle stjerner, så får den 1 ud af 6. Kun fordi den lige fangende mig lidt i starten.

  Share:
  Film, serier og musik

  Film jeg har set #10

  23ALLIED-facebookJumbo

  ” I Allied bliver de to spio­ner Max Va­tan og Ma­ri­an­ne Beau­sejour un­der 2. Ver­denskrig hy­ret til at slå en tysk em­beds­mand ihjel. Un­der mis­sio­nen fo­rel­sker agen­ter­ne sig, og da de ven­der til­ba­ge til Lon­don, er øn­sket at star­te en fa­mi­lie og bli­ve gift. Idyl­len for­svin­der hur­tigt, da Max bli­ver kon­tak­tet af ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten, der præ­sen­te­rer ham for en ube­ha­ge­lig nyhed om sin el­ske­de. Er hun til at sto­le på? El­ler ar­bej­der hun i vir­ke­lig­he­den for fjen­den? Max bli­ver tvun­get til at læg­ge en fæl­de for hen­de for at fin­de frem til sand­he­den.”

  Filmen her var jeg i biografen for at se. I ved jo at jeg er vild med (næsten) alt hvad der handler 2. verdenskrig, så selvfølgelig skulle jeg ind og se den her. Jeg var vældig begejstret dengang, og nu da jeg kan se at den er kommet på Blockbuster, så vil jeg helt sikkert anbefale jer at se den, hvis I mangler en film til iaften. Den er super spændende, og så gør Brad Pitt nu også et eller andet godt ved filmen, så det er altså en man er nødt til at se!

  Hvis jeg skal give filmen en antal stjerner, som jeg jo plejer at gøre, så vil jeg give den her 5 ud af 6, så det er helt sikkert en af de bedre – og en jeg rigtig gerne vil se igen.

  Captain-Phillips-DI-2

  “I filmen Captain Phillips er Fragtski­bet Ma­ersk Ala­ba­ma på vej til Mom­ba­sa i Ke­nya med en last på 17.000 tons, da ski­bet bli­ver bor­det af en grup­pe pira­ter 440 km ud fra den so­ma­li­ske kyst. Stør­ste­delen af ski­bets be­sæt­ning på 20 mand gem­mer sig i ma­skin­rum­met, imens Kap­ta­jn Ri­chard Phil­lips og to an­dre bli­ver til­ba­ge på dæk­ket for at for­hand­le med pira­ter­ne. Fra ma­skin­rum­met sæt­ter be­sæt­nin­gen imid­ler­tid ski­bets driv­kraft ud af spil og i fru­stra­tion over den mang­len­de navi­ga­tion, be­slut­ter pira­ter­ne at in­ten­si­ve­re for­hand­lin­ger­ne. Cap­tain Phil­lips er ba­se­ret på de vir­ke­li­ge be­gi­ven­he­der, der ram­te Mær­sk-ski­bet i april 2009, og som re­sul­te­re­de i den før­ste kapring af et ame­ri­kansk fragtskib i 200 år.”

  Filmen her har næsten lige været vist i fjernsynet (igen), og jeg sad næsten klistret til skærmen. Filmen er som nævnt baseret på en virkelig historie, og det gør bare hele filmen endnu mere spændende end den er i forvejen. Så måske kan I fornemme min begejstring for den her film også, og det er helt sikkert en jeg også synes man skal se, hvis man ikke har det. Hvis den skal have et antal stjerner, så vil jeg give den 5 ud af 6, så jeg har været gavmild i dag ;-).

  Share:
  Film, serier og musik

  Film jeg har set #9

  hacksaw-ridge-Final-Poster_C-1200x678

  “Da den unge ame­ri­ka­ner Des­mond T. Doss ger­ne vil være læge, mel­der han sig som sy­geple­jer un­der 2. Ver­denskrig. Men han er sam­ti­dig pa­ci­fist og næg­ter at bære vå­ben, hvil­ket mi­li­tæ­rets øver­ste le­del­se fin­der både dumt og uansvar­ligt. Men Doss får al­li­ge­vel lov til at tje­ne sit land ved Sla­get om Oki­nawa, der hø­rer til blandt Stil­le­havskri­gens blo­dig­ste. Her ka­ster han sig med stort hel­te­mod de­di­ke­ret ud i kri­gens ræds­ler – ikke for at dræ­be, men for at red­de sår­e­de sol­da­ters liv.”

  Hacksaw Ridge er en film, som handler om 2. verdenskrig og som er baseret på virkelige hændelser. 2 ting som jeg elsker ved film, så den her faldt selvfølgelig lige i min smag. Den er dog meget barsk, og jeg måtte holde mig for øjnene flere gange. Det er altså ikke for sarte sjæle at se folk blive sprængt i stykker eller dræbt på anden brutal vis. Puha. Men selvom den er hård at se (for en pivskid som mig), så er det helt sikkert en film jeg vil anbefale. Og hvis jeg skal give den et antal stjerner vil jeg give den 5 ud af 6.

  the-grey

  “I filmen ‘The Grey’ beskytter Ottway en olieboring i Alaska mod naturens vilde dyr. Da turen endelig går hjem, styrter flyet ned midt i ødemarken uden myndighedernes viden. Den overlevende gruppe må nu stå sammen imod kulden, frygten og ikke mindst flokke af ulve. Filmen følger nu den overlevendes gruppes forsøg på overlevelser, hvor Ottways kendskab til rovdyrene bliver en stor hjælp. Men er det nok til at overleve den desperate situation?”

  The Grey så jeg i weekenden, og faktisk havde jeg ikke hørt om den før jeg tilfældigvis stødte på den. Jeg synes den lød spændende, så jeg gav den en chance. Og jeg synes nu at den var god. Og barsk. Sådan virkelig barsk. Man ser bl.a. flere personer blive spist af ulve, og det er altså ikke rart at se. Puha.

  Filmen kan godt virke lidt langtrukken, men derfor synes jeg stadig den er et kig værd. Den er god, spændende og mystisk. Jeg var fx ikke helt med på slutningen. Hvem overlever? Er der nogen der kan fortælle mig det? Nå, men udover det, så vil jeg give den her film 4 ud af 6 stjerner.

  Share:
  Film, serier og musik

  Film jeg har set #8

  Så blev det tid til endnu et indlæg om film jeg har set. Og denne gang skal det handle om 2 film, som jeg er ret så begejstret for – nemlig Deepwater Horizon og Kvinden i toget.

  deepwater-horizon-movie-reviews

  “Den 20. april 2010 be­gyn­der som en hvil­ken som helst an­den dag på ver­dens mest avan­ce­re­de olie­p­lat­form. Men en se­rie af ulyk­ker for­vand­ler plud­se­lig De­epwa­ter Ho­rizon til et in­fer­no af ild og eks­plo­sio­ner, og mens plat­for­men fal­der sam­men, er ar­bej­der­ne fan­get i en gi­gan­tisk døds­fæl­de. Nu bli­ver det op til ma­skin­meste­ren Mike Wil­li­ams at sam­le alt sit mod for at red­de sine kol­le­ger ud i live.”

  Den her film var jeg i biografen for at se, og jeg har faktisk også set filmen herhjemme efterfølgende. Så I kan nok godt regne ud at jeg synes godt om den her film. Endnu engang er jeg vild med en film, som er baseret på en virkelig hændelse. Og derfor bliver jeg blot endnu mere rørt over handlingen. Faktisk endte jeg også med at fælde et par tårer, da jeg var i biografen for at se den, for den er sgu lidt sørgelig.

  Jeg vil helt sikkert anbefale jer at se den her film, hvis I ikke ved hvad I skal se en dag. Den er super god og vildt spændende, og hvis jeg skulle give den stjerner vil jeg give den 5,5 ud af 6.

  emily-blunt-kvinden-i-toget

  “Rachel Wat­son er be­ta­get af det til­sy­ne­la­den­de per­fek­te par, som hun hver dag ser fra sit pend­ler­tog, der kø­rer for­bi de­res hus. En dag ser hun no­get cho­ke­ren­de, og i det øje­blik æn­dres alt. Ra­chel dri­ves af spæn­din­gen og sin be­sæt­tel­se og får en chan­ce for at bli­ve en del af de liv, som hun kun har be­trag­tet på af­stand, men hvor langt vil hun gå for at af­slø­re sand­he­den? Kvin­den i to­get er ba­se­ret på Pau­la Hawkin­s’ be­st­sel­ler.”

  Filmen her har jeg set for nylig. Jeg fik aldrig set den i biografen. Nok mest fordi jeg ikke vidste om den var noget for mig eller ej. Traileren forvirrede mig, og jeg kunne ikke helt finde ud af hvad filmen egentlig handlede om. Men så tog jeg mig sammen, og fik filmen set herhjemme i weekenden.

  Selvom jeg var halv forvirret det første stykke tid af filmen, så begyndte det pludselig at give mening. Og jeg synes faktisk den blev utrolig spændende. Derfor er det også endnu en film jeg vil anbefale jer at se. Hvis jeg skal give den et antal stjerner, så vil jeg give den 5 ud af 6.

  Share:
  Film, serier og musik

  Film jeg har set #7

  12-years-a-slave

  12 Years A Slave er baseret på en sand historie om en mands kamp for frihed og overlevelse. I 1841 er Solomon Northup en fri sort mand fra det nordlige New York, hvor han bor med sin kone og børn. Familien bor i Saragota, hvor Solomon lever af at spille violin. En dag bliver han brutalt bortført og solgt til slaveri på en bomuldsfarm i det sydlige USA. I sin kamp for frihed møder Solomon grusomhed og kæmper for, ikke bare at holde sig i live, men også at bevare sin værdighed som menneske.”

  Den her film er faktisk en jeg har ville se længe, men som jeg ikke har fået taget mig sammen til før i lørdags. Og hold da op, sikke en god men virkelig barsk film. Der var flere gange, hvor jeg måtte kigge væk, fordi jeg ikke kunne holde til at kigge på de tæsk og piskeslag, som slaverne fik. Det gjorde virkelig ondt at se på, og jeg kan slet ikke forestille mig at det er sket i virkeligheden.

  Filmen er helt klart en jeg synes man skal se, hvis man ikke har fået den set. Den er voldsom, men den giver et godt billede af, hvad de sorte slaver har været udsat for. Hvis jeg skulle give filmen stjerner, vil jeg give den 5 ud af 6.

  American_History_X-03

  American History X handler om Derek Vinyard, som er en aggressiv, men svært karismatisk og intelligent nynazist. Et forbillede for både lillebroderen Danny og ungdommen i nabolaget. Rå vold, had og racisme er en del af hans hverdag. Derek ryger i fængsel for et brutalt drab på to sorte. I fængslet mister han meget af sin overbevisning, og han bliver klar til at gøre oprør mod sig selv og sin fortid.”

  Igår fik jeg set den her gamle film sammen med C. En god og spændende film, som jeg godt kunne finde på at se igen. Men jeg må dog indrømme at jeg et par gange undervejs kedede mig lidt. Jeg ved ikke helt hvorfor, for det skete jo egentlig en masse i filmen, men det var åbenbart ikke nok. Men på trods af det vil jeg stadig give filmen 4 stjerner ud af 6. Og jeg synes da at den er et kig værd.

  Share:
  Film, serier og musik

  Film jeg har set #6

  bad-moms-579a06cf38557

  “Som de fleste moderne mødre tager Amy sig mere af børnene end sig selv. Hendes liv er perfekt – et lykkeligt ægteskab, velbegavede børn, et smukt hjem og 365 gode hårdage om året. Hun bager til skolens kagesalg og er med i samtlige bestyrelser på skolen, alt imens hun holder sin egen karriere hen. Selvfølgelig får hun det hele til at se nemt ud, men under overfladen er Amy ved at nå bristepunktet. Dødtræt af det hele slår Amy sig sammen med to andre mødre, som også er kørt tør i forpligtelserne, og nu kræver drukture, frihed og selvforkælelse. Uheldigvis kommer trekløveret på tværs af den altid korrekte Gwendolyn og hendes evigt dedikerede klike af speltmødre”.

  Bad Moms er en film, som man bare skal se. Ihvertfald hvis man er hunkøn… ah, fyre kan nu også sagtens se den, for den er simpelthen skide skæg og virkelig underholdende. Jeg var og er stadig fan af den her film, og det er helt sikkert en jeg godt kunne se flere gange. Hvis jeg skulle give den stjerner vil jeg give den 5 ud af 6 stjerner.

  bg-0-0

  “Independence Day, 4. juli. I et soveværelset plastret til med udefinerbare tegninger vågner den tidligere amerikanske præsident Thomas J. Whitmore op fra atter et mareridt om rumvæsner, der angriber Jorden. Whitmore, der ledte angrebet – og til sidst sejrede over – de angribende rumvæsner for over 20 år siden, er overbevist om, at et nyt angreb er på vej. På militærets forsvarsbase på Månen – etablere efter angrebet i 1996 – sidder piloten Jake og keder sig. Kedsomheden varer imidlertidigt ikke ved, for det viser sig, at Whitmore har ret. Et kæmpe rumskib invaderer Jorden og river den op med roden ved hjælp af rumskibets egen tyngdekraft. En lille gruppe modige individer, der ud over Whitmore og Jake bl.a. også tæller en videnskabsmand, går nu sammen i kampen for at redde menneskeheden”.

  Det er faktisk ved at være et godt stykke tid siden jeg har set den Independence Day: Resurgence, men alligevel synes jeg den fortjener en anmeldelse her på bloggen. Jeg synes nemlig det er en smadder god film og god forsættelse til den første Indepencende Day – og hvem har ikke set den? Selvfølgelig slår 2’eren her ikke den første, men den er nu alligevel ret god, og helt klart værd at se. Og hvis jeg skulle give den her film stjerner, vil jeg også give den 5 ud af 6.

  Share: